SHIN-TO SHOTOKAN KARATE-DOGichin Funakoshi

( 1868-1957 ) elev af Itosu og Asato blev manden der var ansvarlig for udbredelsen af karate uden for Okinawa. Den 6.marts 1921 besøgte den japanske kronprins Okinawa.I den forbindelse blev karate ved en stor opvisning på Shuri slottet demonstreret for prinsen.Ansvarlig for denne demonstration af kampkunsten var Funakoshi Sensei. Da kronprinsen ved sin afrejse blev spurgt om sit indtryk af Okinawa udtrykte han stor beundring for det smukke slot, alle de dejlig indtryk og ikke mindst var han meget imponeret af den interessante opvisning i karate.Kronprinsens interesse i karate har måske også været medvirkende til, at undervisningsministeriet ved afholdelsen af den første atletikopvisning i Tokyo i 1922 bad Funakoshi Sensei om at arrangere en opvisning i karate i samme anledning.Efter denne opvisning ville Funakoshi Sensei vende tilbage til Okinawa, men blev på talrig opfordinger i Japan for at undervise i karate. På grund af Funakoshi Senei succes kom der snart flere karatemestre fra Okinawa til Japan for også at udbrede kendskabet til deres kampformer. Selvom der for Funakoshi Sensei kun eksisterede én slags karate, var det ikke til at undgå, at forskellige karatemestre indførte deres  karate under bestemte navn, for at gøre deres egen opfattelse af karate populær.